Algemene Voorwaarden

Annuleringsbeleid & no-show

 • Wanneer u uw afspraak wilt annuleren, vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te regelen;
 • Annuleringen die minder dan 24 uur van tevoren worden aangegeven, ontvangen geen tegoed of restitutie, ook niet in de vorm van een cadeaubon ook al is de aanbetaling overdraagbaar;
 • Wanneer u meer dan 5 minuten te laat komt, wordt uw sessie bij de baby spa ingekort;
 • Als u niet komt opdagen tijdens uw sessie wordt dit genoteerd en ontvangt u geen eventuele aanbetaling terug. Hetzelfde geldt voor late afmeldingen.

Persoonsgegevens & privacy

 • Voordat de sessie in de baby spa begint, dit geldt voor zowel het floaten als voor een massage, dient u medicijn gebruik en medische klachten aan te geven. Wanneer uw kindje onder behandeling is bij een arts of specialist, overleg dit dan eerst voor u een spa-sessie boekt;
 • Wanneer uw baby allergieën of andere belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid, bent u zelf verantwoordelijk deze door te geven;
 • Baby’s dienen te allen tijde in de gaten te houden te worden door de ouders/ en of voogd wanneer u een sessie heeft bij Sparkling Star. Sparkling star is niet aansprakelijk voor ongevallen;
 • De klant voorziet Sparkling Star vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan Sparkling Star aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen;
 • Sparkling Star neemt de persoonlijke gegevens van klanten op in een geautomatiseerd systeem;
 • Sparkling Star behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds 25 mei 2018;
 • Sparkling Star zal gegevens van de gast niet aan derden verhuren of verkopen zonder dat de gast hier vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven;
 • Sparkling Star respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld;
 • Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • Wanneer u door ons bijgehouden gegevens wilt wijzigen of verwijderen heeft u recht op inzage;
 • Sparkling Star gebruikt persoonlijke gegevens om de door uw gekozen dienst(en) correct uit te voeren.

Het bovenstaande privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Sparkling Star. Door van onze diensten gebruik te maken gaat u hiermee akkoord.

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we mogelijk enkele persoonsgegevens. Deze worden enkel gebruikt voor het correct toepassen van de bijbehorende dienst. Doorgegeven gegevens worden veilig opgeslagen en zullen niet zonder enige toestemming worden gedeeld.

U kunt foto’s maken van uw kind wanneer er gebruik wordt gemaakt van de diensten die Sparkling Star biedt. Ons personeel zal mogelijk ook vragen wat foto’s te maken voor eventueel gebruik op social media. Wanneer u het niet erg vindt dat er foto’s van uw baby op het internet worden geplaatst, dient u een quitclaim te tekenen. Na het tekenen van deze quitclaim kunt u deze niet meer ongedaan maken.

Cookies

Wanneer u gebruik maakt van de website www.sparklingstar.nl, bieden wij u de mogelijkheid akkoord te gaan met het cookies beleid. Door middel van cookie beleid krijgen wij een beter inzicht in onze klanten. Deze info wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt.

Cookies uitzetten

U kunt er ook voor kiezen de cookies uit te schakelen of te weigeren. Echter is het mogelijk dat sommige functies op de website minder fungeren.

Copyright

Niets van deze site mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden voor Sparkling Star. Alle foto’s zijn gemaakt in de baby spa en kledingwinkel van Sparkling Star of is er betaald voor het rechtmatig gebruiken van digitale beelden. Deze mogen niet gekopieerd, opgeslagen of gebruikt worden door andere partijen.

Cadeaubon

Door gebruik te maken van de cadeaubonnen van Sparkling Star aanvaardt u de voorwaarden die hieraan verbonden zitten.

 • Onderstaande voorwaarden gelden voor elke cadeaubon die door Sparkling Star wordt uitgegeven;
 • Iedere cadeaubon is voorzien van uitgegeven datum en paraaf van een medewerker. U dient de cadeaubon goed te bewaren. Alleen originele, door Sparkling Star uitgegeven, cadeaubonen kunnen worden verzilverd;
 • Een cadeaubon heeft een vervaldatum van één jaar na uitgifte;
 • Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten. Ook worden er geen contanten uitbetaald;
 • De uitgeschreven cadeaubonnen zijn een jaar geldig. Wanneer in de loop van het jaar de inhoud of de prijs van een arrangement wijzigt, dient de gebruiker de meerprijs bij te betalen op de dag van het bezoek. De waarde van de cadeaubon kan ook worden besteed aan een ander (of goedkoper) arrangement zodat er niet hoeft worden bijbetaald;
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen van Sparkling Star of de werking ervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten;
 • Fraude (of een poging tot) zal worden geregistreerd en ertoe leiden dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd;
 • Het is niet toegestaan Cadeaubonnen, op welke wijze dan ook, te gebruiken voor commerciële doeleinden en/ of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven;
 • De voorwaarden voor cadeaubonnen kunnen door Sparkling Star altijd gewijzigd worden. Blijft u na ingaan van de wijzigen cadeaubonnen gebruiken, aanvaardt u daarmee de voorwaarden.

Overmacht

 • Sparkling Star is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
 • Sparkling Star kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten;
 • Als Sparkling Star ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Sparkling Star het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien dit nog niet is gebeurd. De cliënt is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst;
 • In geval van overmacht zal Sparkling Star zich naar redelijkheid inspannen om de cliënt desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Betalingen

 • Cadeaubonnen kunnen online worden betaalt via www.sparklingstar.nl via Mollie;
 • Alle betalingen voor de sessies worden gedaan op de dag van het bezoek door middel van pin of contant.